Phạm Thảo Nguyên

Phạm Thảo Nguyên


- Email: nguyenpham.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2012-2018

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Tim mạch, Nhi khoa

 

Giải thưởng đạt được 


Học bổng trao đổi với Đại Học Sydney, Úc, 2016

 

Ước muốn của bản thân

 

Mong muốn học tập, nghiên cứu và trở thành một bác sĩ nhi khoa, chăm sóc các vấn đề về sức khỏe, tâm thần của các bé. Giúp các bé vượt qua bệnh tật, có một sức khỏe tốt, trở thành tương lai của đất nước.