Nguyễn Tuấn Anh

NGUYỄN TUẤN ANH


-          Họ và tên: Nguyễn Tuấn Anh

-          Email: tuananh121291@gmail.com; anh.tn1212@gmail.com

-          Nơi công tác hiện tại/nơi đang theo học: Marie Stopes Vietnam

-          Trường đã hoàn thành chương trình đại học (undergraduate): Đại học Y Hà Nội

-          Niên khóa (undergraduate): 2009 - 2013

-          Các dự án đã tham gia trong nhóm FSH:

  • Dịch sách “Hoạt động thể lực trong phòng và điều trị bệnh”
  • Dịch sách “Menopause”
  • Hướng dẫn nhập và quản lý số liệu trong khóa đào tạo kỹ năng nghiên cứu cơ bản

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên nhóm FSH

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Kinh tế Y tế, Chính sách Y tế, Machine learning

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


  1. A. T. Nguyen, B. X. Tran, N. K. Ngoc, H. T. Nguyen, C. Latkin. “Impact of socioeconomic inequality in access, utilization, and outcomes of antiretroviral treatment services for people living with HIV/AIDS in Vietnam”. Poster presentation; The 20th International AIDS conference, July 2014, Melbourne, Australia.
     
  2. Tran BX, Hwang J, Nguyen LH, Nguyen AT, Latkin NRK, Tran NK, et al. (2016) Impact of Socioeconomic Inequality on Access, Adherence, and Outcomes of Antiretroviral Treatment Services for People Living with HIV/AIDS in Vietnam. PLoS ONE 11(12): e0168687. doi:10.1371/journal.pone.0168687

 

Ước muốn của bản thân

 

Trong những năm tới, mình dành ưu tiên lớn nhất cho việc hoàn thiện kiến thức và kỹ năng nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực Kinh tế Y tế và Chính sách Y tế - là những mảng mà mình quan tâm. Bên cạnh đó, mình cũng rất mong đợi được chia sẻ và ứng dụng các kỹ thuật của Machine learning trong nghiên cứu. 

  

Câu trích dẫn ưa thích


“You must be the change you want to see in the world” – Mahatma Gandhi