PopMed - 'Pop-up' ideas, insights, knowledge in Medicine

   

  PopMed - 'Pop-up' ideas, insights, knowledge in Medicine

   

  Là những sinh viên chập chững bước chân vào con thế giới y học, chúng tôi gặp phải có rất nhiều vấn đề y tế và xã hội đáng suy ngẫm, và những điều ấy vô hình chung xuất hiện trong các cuộc tranh luận hàng ngày, khi ngẫu nhiên gặp nhau, hay khi họp nhóm.


  Và rồi chúng tôi nảy ra ý tưởng: tại sao mình không xây dựng một cuộc thảo luận dựa trên bằng chứng - dùng những văn bản chính quy, công bố khoa học, thống kê y học để minh chứng cho luận điểm của mình? Đó chính là lúc PopMed ra đời.


  Cái tên PopMed, lấy cảm hứng từ "Pop-up", hay "nảy ra" - là những ý tưởng, cách nhìn nhận, kiến thức trong lĩnh vực y khoa nảy sinh từ những trải nghiệm trong lớp học, tại bệnh viện, hay đơn giản là trong cuộc sống thường nhật. Mỗi buổi seminar là cơ hội cho một thành viên trong nhóm thuyết trình một vấn đề quan tâm.


  Với sự tư vấn của các cựu thành viên FSH, PopMed đã trở thành một cơ hội rất tốt để các thành viên rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tổng hợp tài liệu, và hơn hết là xây dựng tư duy phản biện cũng như có cái nhìn đa chiều về các vấn đề xã hội và y học. 


  Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục PopMed seminar và dự kiến sẽ mở rộng chương trình đến với nhiều sinh viên trường Đại học Y Hà Nội.