Nguyễn Phúc Bình

Nguyễn Phúc Bình


- Email: binhnguyen.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2012-2018

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên ban điều hành nhóm FSH

Trưởng dự án ISTEP

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Hoạt động thể lực, phục hồi chức năng, bệnh lý về gan

 

Ước muốn của bản thân

 

Góp phần ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe

 

+ Giúp người tàn tật trở về cuộc sống bình thường với mô hình điều trị phù hợp với môi trường sống của bệnh nhân..

  

Câu trích dẫn ưa thích


“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.” – Tục ngữ Châu Phi