Tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược

   

  FSH là một nhóm nghiên cứu lấy trọng tâm là sinh viên với mục tiêu trở thành một nhóm nghiên cứu độc lập phi lợi nhuận, có tên tuổi trong cộng đồng khoa học trong và ngoài nước, tiến đến hội nhập với quốc tế

   

  Nhằm thực hiện mục tiêu đó, nhóm sẽ thực hiện các chiến lược sau trong 5 năm tiếp theo:

   

  1) Trang bị có hệ thống kiến thức và kĩ năng cho các sinh viên của nhóm để có thể đi du học càng sớm càng tốt. Cụ thể là sinh viên của nhóm sẽ có bằng tốt nghiệp loại giỏi, bằng tiếng anh chuẩn hóa (TOEFL hoặc IELTS) và có tên trong ít nhất 1 nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí quốc tế khi còn đang là sinh viên đại học

   

  2) Xây dựng trang web của nhóm FSH, một nơi để gắn kết cộng đồng sinh viên và các nhà nghiên cứu khoa học, cũng như quảng bá hình ảnh cho nhóm FSH

   

  3) Tạo ra các sản phẩm khoa học hướng đến cộng đồng một cách chuyên nghiệp và quốc tế hóa