Nghiên cứu viên cao cấp; dự án nghiên cứu xương, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

Trưởng nhóm nghiên cứu Ung thư, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

01