Cao Hà My

Cao Hà My


- Email: Mycao.fsh@gmail.com

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên 

Truyền thông

Hiện tại: Đã dừng hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Sinh học phân tử, Ung thư, Di truyền y học

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

Giải thưởng đạt được 

 

Ước muốn của bản thân


Là một bác sĩ, tôi kỳ vọng mình sẽ là một nhà nghiên cứu lâm sàng: tôi muốn áp dụng vào thực tiễn một kỹ thuật, hoặc phương pháp y học nhất định để giúp phòng-chữa bệnh cho người dân. Những vấn đề tôi nghiên cứu và thực hiện sẽ không đi ngược với tự nhiên, bởi tôi tin chọn lọc tự nhiên là một phần rất quan trọng của tiến hóa.


Câu trích dẫn ưa thích
  


"Do what is right, not what is easy" - Unknown


"When you want something, all the universe comprises in helping you achieve it." - Paulo Coelho