Bùi Phương Linh

BÙI PHƯƠNG LINH


- Họ và tên: Bùi Phương Linh

- Email: linhbui.fsh@gmail.com

- Nơi công tác hiện tại/nơi đang theo học: Trường Y tế công cộng Bloomberg, đại học Johns Hopkins

- Trường đã hoàn thành chương trình đại học (undergraduate): Đại học Y Hà Nội

- Niên khóa (undergraduate): 2009-2015

- Các dự án đã tham gia trong nhóm FSH:

FSH-OS (Nghiên cứu loãng xương)

FSH-PA (Dự án Hoạt động thể lực)

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên Ban điều hành

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Ảnh hưởng của các yếu tố lối sống (hoạt động thể lực, dinh dưỡng) lên bệnh không lây nhiễm (đái tháo đường, béo phì, ung thư)

Giáo dục trong y khoa

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


  1. Nguyen, H. T. T., Nguyen, H. V., Bui, P. L., Bui, V. A., Pham, T. T., Vu, T. T. T., Tran, C. T. T., Schoultz, B. V., Hirschberg, A. L., Nguyen, T. V. (2014). Peak bone mineral density and prevalence of osteoporosis in Vietnamese men. Poster presented at the IOF Regionals – 5th Asia-Pacific Osteoporosis Meeting, Taipei, Taiwan. http://doi.org/10.1007/s00198-014-2892-1
  2. Luận văn tốt nghiệp: Bui, P.L. (2015). The age-related change of bone mineral density of men and women in Hanoi and Hanam (Doctor of Medicine thesis in English). Hanoi Medical University, Hanoi.

Giải thưởng đạt được 


  1. Học bổng thạc sĩ của Quỹ Giáo dục Việt Nam (2016)
  2. Học bổng thạc sĩ cho sinh viên quốc tế xuất sắc của trường Y tế công cộng Bloomberg, đại học Johns Hopkins, Mỹ (2016)
  3. Sinh viên khá và công tác tốt toàn khoá, Đại học Y Hà Nội (2015)

   

Câu trích dẫn ưa thích

 

“If you have knowledge, let others light their candles in it."
Margaret Fuller

 

“Hãy làm việc mà bạn cho là đúng” – Bùi Phương Linh