Online Courses - FSH Education Channel

Nhóm FSH (Friendship and Science for Health) xin giới thiệu với các bạn về các khóa học online, một nguồn kiến thức mới vô cùng hữu dụng trong học tập cũng như làm việc.

--
Credit:
Trình bày video: Phạm Thanh Tùng.
Phụ trách kỹ thuật: Trần Thị Phụng.