Vũ Văn Minh

Vũ Văn Minh


- Email: minhvu.fsh@gmail.com

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên - Dự án GOF

Hiện tại: Đang hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Tin sinh học


Dịch tễ học


Y học cá thể hóa trong ung thư

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


Mối liên quan giữa đa hình gene MTHFR C667T với loãng xương ở phụ nữ sau mãn kinh ở Việt Nam

 

Giải thưởng đạt được 


Học bổng VietSeeds


Học bổng Homtamin 
 


Ước muốn của bản thân

 

Tôi có một động lực mạnh mẽ theo đuổi lĩnh vực Y sinh học khi tôi là học sinh trung học, vì vậy tôi quyết định theo học tại trường đại học Y khoa. Mục tiêu trước tốt nghiệp của tôi là xây dựng được nền tảng tốt trong nghiên cứu y khoa. Trong tương lai, mục tiêu của cuộc đời tôi là xây dựng mô hình tiên lượng mà đóng góp vào việc điều trị và kiểm soát các bệnh ung thư. 

  

Câu trích dẫn ưa thích


"Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it" - Dennis P. Kimbro