Vũ Bích Phương

VŨ BÍCH PHƯƠNG


- Email: phuongvu.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2011-2017

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên Ban điều hành

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Chất lượng cuộc sống, lối sống, ung thư, gen

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


1. Drug addiction stigma in relation in methadone maintenance treatment by different service delivery models in Vietnam – BMC Public Health 3/2016
2. Dung tích sống toàn phổi, thể tích khí cặn và chỉ số RV/TLC của người Việt Nam khoẻ mạnh tuổi 18 – 25 đo bằng kỹ thuật Plethysmography – Tạp chí Sinh lý học Việt Nam Tập 20 No2 T6/2016

 

Giải thưởng đạt được 


1. Giải Nhất Hội Nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ trường Đại học Y Hà Nội năm 2015 với đề tài: Ảnh hưởng của nghiện Internet và tương tác cá nhân trên mạng xã hội tới hành vi nguy cơ và chất lượng cuộc sống của thanh thiếu niên
2. Giải Nhì Hội Nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ các trường Y Dược toàn quốc năm 2016 với đề tài: Ảnh hưởng của nghiện Internet và tương tác cá nhân trên mạng xã hội tới hành vi nguy cơ và chat lượng cuộc sống của thanh thiếu niên

 

Ước muốn của bản thân

 

Trở thành bác sĩ lâm sàng vững về chuyên môn và có kiến thức bài bản về nghiên cứu khoa học, cho ra được các nghiên cứu có giá trị ứng dụng trong thực tiễn, đồng thời đóng góp cải thiện chất lượng y tế, đặc biệt là chất lượng giáo dục Y khoa tại Việt Nam 

  

Câu trích dẫn ưa thích


“Khác biệt giữa một thách thức và một cơ hội chỉ nằm ở thái độ của bạn. Khi niềm tien của bạn lớn hơn nỗi sợ hãi, thách thức sẽ biến thành cơ hội.”