TS.BS Nguyễn Thị Thanh HươngNghiên cứu viên cao cấp; dự án nghiên cứu xương, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên HoàngGiảng viên, bộ môn Sinh lý học, đại học Y Hà Nội

Email: huong.nguyen@dthim.org.vn 

 

 

 

Trình độ học vấn


Tiến sĩ (Viện Karolinska, Thụy Điển)

Thạc sĩ (Đại học Mahidol, Thái Lan)

Bác sĩ (Đại học Y Hà Nội, Việt Nam)

 

Giải thưởng và danh hiệu


Giải thưởng nhà khoa học trẻ khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc

 

Các ấn phẩm


Nguyen HT, von Schoultz B, Nguyen TV, Dzung DN, Duc PT, Hirschberg AL. Vitamin D deficiency in northen Vietnam: Prevalence, risk factors and associations with bone mineral density. Bone. 2012.

Nguyen HT, Pourian M, Bystrom B, Dahlin I, Duc PT, Nguyen TV, von Schoultz B, Hirschberg AL. Low aglycone content in commercial soy drink products. Asia Pac J Clin Nutr. 2012;21(1):52-6.

Nguyen HT, von Schoultz B, Pham DM, Nguyen DB, Le QH, Nguyen DV, Hirschberg AL, Nguyen TV. Peak bone mineral density in Vietnamese women. Arch Osteoporos. 2009 Dec;4(1-2):9-15. Epub 2009 Feb 14.

Huong NTT, D.M.T. Pham, Q.H. Le, D.V. Nguyen, D.B. Nguyen,  B.H. Nguyen, A.T. Nguyen, T.T. Le, B. von Schoultz, T.V. Nguyen. Development of a prognostic model for individualizing the risk of osteoporosis in Vietnamese women. Journal of the Ho Chi Minh City Medical Association (JHMA). April 2007: 07-13 (in Vietnamese for National Journal)

Huong NTT. 2001. Determinants of Menopausal Symptoms Among Vietnamese Menopausal Women in Hanoi. Master Thesis, Mahidol University (English)

Tung LD, Duc PTM, Huong NTT,. 2000. Study on Effect of Hop Coc Accupuncture by Laser He-Ne on the Changes of Some Circular Indicators and Neurotransmitters. Hochiminh Medical Journal, Hochiminh Medical-Pharmaceutical School, 4(2): 435-442 (Vietnamese)

Huong NTT, Tung LD, Duc PTM, 2000. Study of Effect of Hop Coc Accupuncture by Laser He-Ne on the Changes of Some Blood Parameters. Medical Research Journal, Hanoi Medical University, 11(1):31-37 (Vietnamese)

 

Các lĩnh vực quan tâm


Loãng xương, gãy xương do loãng xương, sức mạnh xương, nguy cơ gãy xương,

Hormone, mãn kinh

Tự kỷ và ung thư