Trần Thị Phụng

Trần Thi Phụng


- Email: phungtran.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ Răng hàm mặt  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2011-2017

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên

 

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Sợ hãi nha khoa, Lo lắng nha khoa

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

1.Thực trạng sâu răng, viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc thiểu số 6-11 tuổi tại xã Đồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng.
2. Khảo sát thực trạng sợ hãi và mối liên quan tới sâu răng ở trẻ em lớp 2 trường tiểu học Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội.

 

 

Giải thưởng đạt được 


Giải nhì tại diễn đàn sinh viên RHM-Hội nghị khoa học- đào tạo nha khoa liên tục lần IV tại Huế năm 2016.

 

Ước muốn của bản thân

 

Sợ hãi nha khoa được công nhận là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà nha khoa hiện đại phải đối mặt, là một trong những nguyên nhân làm tăng nặng tình trạng bệnh răng miệng đang mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lý răng miệng khác trong tương lai. Tuy nhiên tại Việt Nam, kiến thức của các bác sỹ Răng Hàm Mặt tổng quát về vấn đề này còn nhiều hạn chế. Nhằm giúp các bác sỹ RHM đánh giá được tâm lý của bệnh nhân, qua đó giúp kiểm soát sợ hãi của bệnh nhân trong khám và điều trị nha khoa, góp phần lại mang lại kết quả thành công và tiết kiệm được thời gian điều trị, tôi rất mong muốn thực hiện những đề tài về sợ hãi nha khoa trong tương lai.