Thành lập Quỹ Cựu thành viên FSH

Nhân dịp Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Nhóm Nghiên cứu FSH, Quỹ Cựu thành viên FSH(FSH Alumni Foundation) đã chính thức được giới thiệu đến các tất cả thành viên FSH cũng như khách mời tham gia chương trình. Hiện tại [Giám đốc điều hành] là TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, cũng là người mẹ đỡ đầu của FSH, và [Giám đốc ủy thác] là ThS. Phạm Thanh Tùng, đồng thời Hội đồng xét duyệt của Qũy Cựu thành viên FSH là các cựu nhóm trưởng và nhóm trưởng đương nhiệm của FSH.


Hình 1. ThS. Phạm Thanh Tùng – Giám đốc điều hành Quỹ Cựu Thành viên FSH giới thiệu về cơ chế hoạt động của Qũy.


Mô hình Quỹ Cựu Sinh viên là một mô hình đã được triển khai thành công tại trường Đại học lớn trên thế giới với mục đích hướng tới hỗ trợ cho sự phát triển về mọi mặt của sinh viên, thúc đẩy triển khai những dự án mới mẻ. Với ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, ý tưởng về Quỹ Cựu thành viên FSH đã nhen nhóm từ lâu trong lòng nhiều cựu nhóm trưởng cũng như cựu thành viên của nhóm.


Bởi vậy, lễ ra mắt chính thức Quỹ Cựu thành viên FSH hứa hẹn sẽ tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, là thành viên hiện tại của FSH có thể nhanh chóng phát triển ý tưởng sáng tạo và thu được kết quả nghiên cứu sớm, từ đó hỗ trợ FSH vươn ra biển lớn và xây dựng nhóm mạnh mẽ hơn.


Hình 2. Ban quản trị của Quỹ Cựu Thành viên FSH.