Slide and Video - THE PATH TO DOCTORHOOD 2015: First step into the ocean

Để có thể tải slide các bài thuyết trình trong sự kiện, bạn có thể click vào đường link sau: 


Mediafire: THE PATH TO DOCTORHOOD 2015 

Mega: THE PATH TO DOCTORHOOD 2015

 

 

Video phần trình bày của 2 diễn giả:

  Slide của 2 diễn giả:


Để học lâm sàng hiệu quả (Bác sĩ nội trú. Trần Tiến Anh)

 

Sử dụng tài liệu học tập trong trường Y (Bác sĩ. Hoàng Bảo Long)
 

 --
Credits
Diễn giả: Bác sĩ Trần Tiến Anh và Bác sĩ Hoàng Bảo Long
Kỹ thuật video: Nguyễn Phúc Bình và Phạm Thanh Tùng

--
Thông tin chi tiết về các hoạt động của nhóm FSH
Website: http://fsh.org.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/fshresearchgroup
FSH Education Channel: https://www.youtube.com/user/fsheducation