Phạm Thanh Tùng

PHẠM THANH TÙNG


- Họ và tên: Phạm Thanh Tùng

- Email: tungpham.fsh@gmail.com

- Nơi công tác hiện tại/nơi đang theo học: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

- Trường đã hoàn thành chương trình đại học (undergraduate): Đại Học Y Hà Nội

- Niên khóa (undergraduate): 2009-2015

- Các dự án đã tham gia trong nhóm FSH:

 1. The Path to Doctorhood 2015 & 2016
 2. FSH Education Channel
 3. FSH Website Project
 4. FSH Summer Science Marathon 2014

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên Ban điều hành

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Dịch tễ học ung thư và giáo dục y khoa

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


Conference:

 1. Nguyen, H. T. T., Nguyen, H. V.,  Bui, P. L., Bui, V. A., Pham, T. T., Vu, T. T. T., Tran, C. T. T., Schoultz, B. V., Hirschberg, A. L., Nguyen, T. V. (2014). Peak bone mineral density and prevalence of osteoporosis in Vietnamese men. Poster presented at the IOF Regionals – 5th Asia-Pacific Osteoporosis Meeting, Taipei, Taiwan. http://doi.org/10.1007/s00198-014-2892-1
 2. Nguyen, H. T. T., Pham, T. T., Nguyen, H. V., Bui, P. L., Vu, T. T. T., Nguyen, T. V. (2014). The association of lean mass, fat mass and bone mineral density in Vietnamese men and women. Poster presented at Vietnam Association of Physiology Conference 2014, Hai Duong, Vietnam.
 3. Nguyen, H. T. T., Nguyen, H. V., Pham, T. T., Bui, P. L., Vu, T. T. T., Nguyen, T. V. (2014). Reference values for appendicular skeletal muscle index of Vietnamese men and women – diagnostic cut-off values for sarcopenia. Poster presented at Vietnam Association of Physiology Conference 2014, Hai Duong, Vietnam.

Workshop:

 1. Pham, T. T., Bui, P. L., Van der Ploeg, I., Nguyen, H. T. T. (2015). Exchange programs: "From a small seed a mighty trunk may grow."- Aeschylus. Poster presented at Inauguration of Training and Research Academic Collaboration (TRAC) Sweden - Vietnam & Joint Research and Training Symposium, Hanoi, Vietnam.

Graduation thesis:

 1. Pham, T. T. (2015). The association of lean mass, fat mass and bone mineral density in Vietnamese men and women (Doctor of Medicine thesis in English). Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam.

 

Giải thưởng đạt được 


 1. Vietnam Education Foundation Fellowship cohort 2016
 2. MPH Scholarship, Howard C. & Jane R. Goodman Scholarship, and Lee & Maxwell Howard Fund Scholarship - Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, 2016
 3. Swedish Institute Study Scholarships for studies at the Master Programme in Public Health Sciences - Epidemiology at Karolinska Institutet, 2016 (Declined)
 4. Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) Micro Grant, U.S. Department of State, 2015
 5. Học bổng khuyến khích học tập – Đại học Y Hà Nội năm 2011 và 2012
 6. Học bổng Mitsubishi – Đại Học Y Hà Nội năm 2012

 

Câu trích dẫn ưa thích


“…And, I believe that this is all linked to my original ambition, or desire, which was to be of some help to humankind, so to speak, in a larger sense than just on a one-to-one basis" 
Nobel laureate Dr. Jonas Salk