Ninh Thị Như Quỳnh

Ninh Thị Như Quỳnh


- Email: nhuquynhninh.fsh@gmail.com

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên

Hiện tại: Đang hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Giáo dục y khoa


Tiểu đường


Nhi khoa

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


Sự khác biệt giới tính trong cảm nhận về môi trường học tập lâm sàng của sinh viên Đại học Y Hà Nội: Nghiên cứu cắt ngang (Báo cáo hội nghị khoa học) 

 

Câu trích dẫn ưa thích  


"We are our choices"- Jean-Paul Satre