Nguyễn Văn Hùng

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Hùng

Ngành học: Bác sĩ đa khoa

Khóa học: 2009-2015

Vị trí hiện tại: Phó ban điều hành FSH – phụ trách mảng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thành viên nhóm Đột quỵ (FSH – DART)

Lĩnh vực quan tâm: Đột quỵ, loãng xương, ung thư và dược lý