Nguyễn Thị Hoàng Hà

Nguyễn Thị Hoàng Hà


- Email: hanguyen.fsh@gmail.com

- Ngành học: Bác sĩ Y học dự phòng

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên 

Hiện tại: Đang hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Bệnh truyền nhiễm

One Health

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

Giải thưởng đạt được 

 

Ước muốn của bản thân

 

Câu trích dẫn ưa thích