Nguyễn Ngọc Trường Giang

Nguyễn Ngọc Trường Giang 


- Email: giangnguyen.fsh@gmail.com

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên

Hiện tại: Đang hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Bệnh truyền nhiễm
Ung thư
Tâm lý

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

Giải thưởng đạt được 

 

Ước muốn của bản thân

   

Câu trích dẫn ưa thích


"Cơ hội chỉ đến một lần trong đời" - Eminem