Nguyễn Mỹ Linh

Nguyễn Mỹ Linh


- Email: mylinhnguyen.fsh@gmail.com

- Ngành học: Xét nghiệm Y học 

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2019

    Vai trò trong FSH

Thành viên nhóm GOF

Thành viên Dự án ISTEP

Hiện tại: Đã dừng hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Di truyền y học, Kỹ thuật Sinh học phân tử ứng dụng trong Y học

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


1. Nghiên cứu đặc điểm hình ảnh nội soi, vi sinh học và kết quả điều trị bệnh nấm candida tại thực quản ở người trưởng thành (04/QĐ-VTHGM)


2. Xác định mức độ kháng và gene liên quan đến kháng carbapenem của một số chủng vi khuẩn đường ruột năm 2017-2018 (Khóa luận tốt nghiệp)
 


Giải thưởng đạt được 

 

Ước muốn của bản thân

 

Câu trích dẫn ưa thích  


"Hãy bước đi như thể bạn đang hôn trái đất bằng bàn chân của mình" - Thích Nhất Hạnh