Thành viên nhóm Đột quỵ (HAS)...

Bùi Ái Vân. Thành viên nhóm nghiên cứu loãng xương (FSH-OS)...