Nghiên cứu viên cao cấp; dự án nghiên cứu xương, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

Bùi Ái Vân. Thành viên nhóm nghiên cứu loãng xương (FSH-OS)...

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

Trưởng nhóm nghiên cứu Ung thư, Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng...

Nguyễn Thị Thanh Thúy. Phó ban điều hành FSH – phụ trách chung mảng dịch thuật...

Nguyễn Văn Hùng. Phó ban điều hành FSH – phụ trách mảng đào tạo và nghiên cứu khoa học; thành viên nhóm Đột quỵ (FSH – DART)...