Lương Hoàng Long

Lương Hoàng Long


- Email: longluong.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2011-2017

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên ban điều hành nhóm FSH

Trưởng nhóm nghiên cứu Xương - Loãng xương

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Chuyển hóa xương, Sinh học phân tử, ngân hàng Gene

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký

 

1. ĐẶC ĐIỂM ĐỐT SỐNG CỦA PHỤ NỮ MÃN KINH MIỀN BẮC: GIÁ TRỊ THAM CHIẾU VÀ CÁC LOẠI GÃY THƯỜNG GẶP - Tạp chí Sinh lý học số 4- 2016
2. GIÁ TRỊ THAM CHIẾU PTH CHO NGƯỜI VIỆT NAM - Báo cáo hội nghị Sinh lý học toàn quốc năm 2016


Ước muốn của bản thân

 

Nghiên cứu các hướng đi mới áp dụng công nghệ cao, các phương pháp sinh học phân tử trong Y học. Ủng hộ việc thành lập một ngân hàng Gene tại Việt Nam nhằm tạo điều kiện phát triển các nghiên cứu tầm cỡ quốc tế, tiến đến cá thể hóa trong Y học. #GeneBank

  

Câu trích dẫn ưa thích


“Không có sai lầm nào cả" - Sigmund Freud