Lê Thành Đồng

 

Họ và tên: Lê Thành Đồng

Ngành học: Bác sĩ đa khoa

Khóa học: 2012-2018

Vị trí hiện tại: Thành viên nhóm Loãng Xương FSH – OS; thành viên nhóm Hoạt động thể lực FSH – PA; nhiếp ảnh gia của nhóm

Lĩnh vực quan tâm: Tâm lý học, Dược học, Sinh học phân tử