Lê Công Minh

Lê Công Minh


- Email: minhle.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2015-2021

    Vai trò trong FSH

Thành viên Ban Điều phối Dự án ISTEP (2017-2018)

Thành viên Dự án IPAPO

Quản trị Website

Hiện tại: Đang hoạt động

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Hoạt động thể lực

 

Ước muốn của bản thân

 

Từ chính những trải nghiệm trong trường Y, tôi nhận ra được rất nhiều vấn đề của sinh viên - tương lai của quốc gia, cần được giải quyết, và một trong số đó là vấn đề Hoạt động thể lực (HĐTL). Vì vậy, tôi muốn đóng góp sức mình trong việc nâng cao nhận thức trước hết của sinh viên Y, phổ biến các kiến thức cũng như nghiên cứu ra bằng chứng mới về HĐTL và giúp cho tất cả sinh viên nói riêng và của mọi người nói chung trở nên năng động hơn, khỏe mạnh hơn.

  

Câu trích dẫn ưa thích


Give me a place to stand and I will move the earth” - Archimedes