Hồ Hoàng Dung

Hồ Hoàng Dung


- Email: dzungho.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Y học dự phòng

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2014-2020

    Vai trò trong FSH

Thành viên

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Hoạt động thể lực, Ung thư

 

Ước muốn của bản thân

 

 

• Trước khi ra trường có ít nhất một bài báo quốc tế

• Sau khi tốt nghiệp sẽ giành được học bổng đi du học (KI, Harvard, Johns Hopkins,…)

• Nâng cao chất lượng ngành Dự phòng nước nhà

.

  

Câu trích dẫn ưa thích


• “If it is important enough to you, you will find a way. If not, you will find an excuse.” – Unknown
• “Be so good they can’t ignore you.” – Steve Martin