Đánh giá thực trạng trầm cảm trên sinh viên Y6 hệ Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội năm học 2014-2015 bằng bộ câu hỏi PHQ-9 và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Thị Huyền Anh, Nguyễn Phúc Bình, Bùi Phương Linh, Phạm Thanh Tùng, Lê Công Thiện

Bộ môn Tâm thần – Đại học Y Hà Nội