Đánh giá thực trạng trầm cảm của sinh viên khối Y4, Y5, Y6 hệ Bác sĩ Đa khoa Trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan

Nguyễn Thị Huyền Anh, Nguyễn Phúc Bình, Bùi Phương Linh, Phạm Thanh Tùng, Lê Công Thiện

Bộ môn Tâm thần – Đại học Y Hà Nội