Chu Minh Phúc

Chu Minh Phúc


- Email: phucchu.fsh@gmail.com       

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2012-2018

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Đột quỵ, hoạt động thể lực

 

 

Giải thưởng đạt được 


Exchange study: Clinical rotation in Obstetrics & Gynecology 2016, Karolinska Institute, Stockholm (Sweden) 

 

Ước muốn của bản thân

 

Với sự phổ biến của Internet và sự tiến bộ của công nghệ, nhiều cơ hội đã được mở ra cho các bác sĩ lâm trong việc nghiên cứu cũng như cập nhật kiến thức mới. Tại FSH, tôi mong muốn học thêm những kĩ năng cần thiết về nghiên cứu và áp dụng bằng chứng khoa học vào thực hành lâm sàng.