Cao Mạnh Long

Cao Mạnh Long


- Email: longcaomanh.fsh@gmail.com        

- Ngành học: Bác sĩ đa khoa  

- Trường học (undergraduate): Trường Đại học Y Hà Nội    

- Niên khóa (undergraduate): 2013-2019

    Vai trò trong FSH

Cựu thành viên

 


Hướng nghiên cứu quan tâm


Nhi khoa, Loãng xương, Ung thư

 

Kết quả nghiên cứu đã được công bố hoặc đăng ký


Vo LT, Luong LH, Phan AQ, Pham QM, Cao LM, Tran CT, Đau CX, Nguyen HTT. The vertebral characteristics of post-menopausal women in northern area: the reference value and description of some verteral injuries.Vietnam Journal of Physiology 2016; 20(4):52-58. 

 

Câu trích dẫn ưa thích


“Cái đức của người thầy thuốc là cứu người mà không thấy rằng mình cứu người vì đấy là lý đương nhiên, như chim bay, cá lặn, gió thổi,…” Lão Tử