BS. Hà Việt Trung

 

 

Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Y học Đinh Tiên Hoàng

Email: trung.ha@dthim.org.vn

 

 

 

 

 

 

 

Trình độ học vấn


Bác sĩ chuyên khoa II (Học viện Quân Y Việt Nam)

Bác sĩ chuyên khoa I (Học viện Quân Y Việt Nam)

Bác sĩ (Học viện Quân Y Việt Nam)

 

Các ấn phẩm


Hoang BX, Le BT, Tran HD, Hoang C, Tran HQ, Tran DM, Pham TD, Ha TV, Bui NT, Shaw DGJ Pain Palliat Care Pharmacother, Dimethyl sulfoxide-sodium bicarbonate infusion for palliative care and pain relief in patients with metastatic prostate cancer. J Pain Pallat Care Pharmacother. 2011;25(4):350-5. Epub 2011 Sep 21.

Hoang BX, Tran DM, Tran HQ, Nguyen PT, Pham TD, Dang HV, Ha TV, Tran HD, Hoang C, Luong KN, Shaw DG. Dimethyl sulfoxide and sodium bicarbonate in the treatment of refractory cancer pain, J Pain Palliat Care Pharmacother. 2011;25(1):19-24.

 

Các lĩnh vực quan tâm


Tự kỷ, ung thư, đột quỵ, y học cổ truyền, tim mạch, Pain Relief